Дейности в кабинет

АГПСИМПОТ ОРТОМЕДИКС ООД

1. Издаване на болничен лист за временна неработоспособност.

2. Изготвяне на протокол за временна неработоспособност и група инвалидност към ТЕЛК.

3. Издаване на протокол за помощни средства към Дирекция Социално подпомагане.

4. Издаване на протокол за временна неработоспособност към Бюро по труда.

5. Издаване на етапна епикриза за обществени и административни учреждения.

6. Изготвяне и попълване на документи за застрахователни събития.

7. Изготвяне на документи за предоперативна подготовка и планиране на пациенти.

8. Изготвяне на документи за ЛКК комисия.

9. Поставяне и отстраняване на  модерни средства за имобилизация /ортези и полимерни гипсове/.

10. Осъществяване на първични и вторични диагностични прегледи.

11. Извършване  на високоспециализирана дейност – диагностична и терапевтична пункция на стави.

12. Извършване на стерилни превръзки на рани.

13. Сваляне на конци от оперативни рани.

14. Извършване на домашни посещения.

15. Оторизирано вещо лице по ортопедия и травматология към Русенски Окръжен съд.