Д-р Боян Валентинов Христов, д.м.

Образование

1996 – Висше медицинско, МУ-Варна

2003 – Придобита специалност „Ортопедия и травматология”

2012 – Научна степен „ДОКТОР” след защитен дисертационен труд  – „Еластична интрамедуларна остеосинтеза при диафизарни фрактури на предмишницата в детска възраст”

 

Месторабота

1997 до сега – УМБАЛ РУСЕ АД (КАНЕВ)

2005 до сега – АГПСИМПОТ „ОРТОМЕДИКС” ООД

2016 до сега – хонорован преподавател към РУ „Ангел Кънчев”

 

Квалификация и специализации

2004 – Ехографска диагностика в ортопедията и травматологията

2004 – Корекция на деформации и удължаване на крайници – Orthofix, Ilizarov, Taylor Spatial Frame – Timone Children’s Hospital, Marseille, France

2006 – Лечение на вродено еквиноварусно ходило по метода на Ponseti

2007 – Посещение, специализация и гост-лектор в елитни академични центрове в USA:

  • Boston Children’s Hospital, HARVARD University
  • Rubine Institute for Advanced Orthopaedics and International Center for Limb Lengthening, Baltimore, ML – D.Paley, J.Herzenberg
  • Shriners Hospital for Children – Philadelphia, PA
  • The Children’s Hospital of Philadelphia, PENNSYLVANIA University
  • Morgan Stanley Children’s Hospital New York-Presbyterian,COLUMBIA University, Manhattan, NY
  • Pediatric Orthopaedic Society of North America Annual Meeting, Hollywood, FL

2008 – EPOS-POSNA Course  – “Current concepts in paediatric orthopaedics”, Ruse,BG –        организационен секретар и лектор

2000 до сега – АО Trauma Courses – Principles, Advanced, Foot and Ankle Master, Pediatric – като участник у нас и в чужбина, а след 2011 – като редовен преподавател и лектор

– Председател на АО Trauma Seminar – Pediatric Fractures

2018 – Сертификат за високоспециализирана дейност в здравеопазването – „Лечение на фрактурите на таза и ацетабулума”

Редовно участие в национални и международни научни прояви и конгреси – Франция, Италия, САЩ, Полша, Португалия, Македония, Австрия, Дубай, Хърватия, Испания, Унгария, Словения, Германия, Гърция, Великобритания, Румъния.

 

Награди, отличия, стипендии

2006 – EPOS 2007 Travelling Fellowship– Стипендия на Европейското Общество по  Детска Ортопедия (EPOS) за, избрани след  конкурс, трима млади детски ортопеди от Европа   за посещение, лекции и обучение в избрани от POSNA водещи академични центрове в САЩ.

2009 – Най-добро научно съобщение – XVII Дни на Българската Ортопедия и   Травматология – “Приложение на калусдистракцията в съвременната реконструктивна хирургия” в съавторство

2010 – Награда за най-добър постер– XI Национален Конгрес на БОТА с  международно участие – „Корекция на   комплексни деформации на долните крайници чрез калус-дистракция”

 

Членства

Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация (БОТА) и EFORT

Секция Детска ортопедия и травматология към БОТА

European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS)

Дружество по Хирургия на Ръката – България (BSSH)  и FESSH

AO Trauma България – преподавател и член на Управителния съвет

 

Публикации и презентации

90 публикации и презентации, от които 20 в чужбина.

Съавтор в 4 издадени учебни пособия и книги.

 

 

Основни области на квалификация

Детска травматология

Водещ в страната специалист в модерното неоперативно и оперативно лечение на травмите на опорно-двигателния апарат при деца и подрастващи.

Детска ортопедия

Вродени малформации и аномалии на долните и горните крайници

Вродено еквиноварусно ходило – лечение по Ponseti ( 15 годишен опит с над 100 успешно излекувани крачета)

Остеогенезис имперфекта – телескопиращи пирони Fassier-Duval

Коленни деформации – постепенна корекция чрез пренасочване на растежа (Hinge Plate)

Нервно-мускулни заболявания

Прогресиращи с растежа деформации, болки или ставна нестабилност

Корекция на комплексни деформации и удължаване на крайници чрез модерни външни фиксатори – Orthofix, Ilizarov, TSF

Съвременно минимално инвазивно лечение на доброкачествени костни кисти

Реконструкция на посттравматични деформации

 

Травматология при възрастни

Всички костни, мускулно-сухожилни и ставни травматични увреди на крайниците

Фрактури на таза и ацетабулума

Хирургия на глезена и ходилото

Комплексни вътреставни фрактури, открити счупвания и политравма

Вакуум-асистирано затваряне на кожни дефекти и рани

 

Реконструктивна ортопедия при възрастни

Посттравматични деформации и скъсяване

Забавено срастване и несрастване на фрактури

Възпалителни и дегенеративни увреждания на ставите, мускулите и сухожилията