Д-р Венцислав Тодоров Филипов

Телефон: 0899761061

Образование и квалификации

1986г. – Средно образование  АЕГ „Гео Милев“ гр. Русе
1988г. – 1994г. – Висше медицинско образование, МУ – Варна
2000г. – Придобита специалност по ортопедия и травматология, МУ – Варна

Завършени курсове:

  • По АО 1-во и 2-ро ниво
  • Специализация по травматология в Пирогов
  • По Ортопедия и травматология в ИСУЛ и Горна Баня
  • По детска ортопедия и травматология
  • Хирургия на ръката
  • По Аваскуларна некроза в Св. Анна гр. София
  • По Инфенция на дълги тръбести кости гр. Варна
  • В областта на детската ортопедия и травматология с международно участие в Букурещ и Инстанбул

Професионална кариера
От 1995г. до 2019г. е ординатор към отделение и Ортопедия и Травматология в УМБАЛ Русе АД.

Ординатор със специалност по ортопедия и травматология към 1-ви и 2-ри  състав на ТЕЛК Русе от септември 2018г.

Специализации
2009 г. – Балкански конгрес по Ортопедия и Травматология в македония
09.2012 г. – EPOS REGIONAL CORE CURRICULUM COURSE, Турция
11.2014 г. – EPOS REGIONAL CORE CURRICULUM COURSE, Румъния

Основни области на квалификация
Детска ортопедия и травматология, Хирургия на ръката, Остеопластика с алографт продукти

Други области на интереси
– В областта на детската ортопедия и травматология
– Лечение на асептичната некроза на бедрената глава ( болестта на Чандлър ) с алографт продукти
– Покриване на върхови кожни дефекти в областа на горен крайник
– В областта на Аваскуларната некроза на бедрената глава при възрастни и деца
– Инфекция на дългите и тръбести кости
– Спортна медицина

Научни интереси и изследвания за последните 2 години
– Участия на Пета национална конференция по хирургия на ръката 2017г.
– Работни срещи по хирургия на ръката 2015г.-2016г.
– EPOS REGIONAL CORE CURRICULUM COURSE 11.2014г.

Изследователска дейност и работа по образователни и научноизследователски проекти
Използване на алографт продукти на фирмата ОСТЕО ТЕХ за нуждите на УМБАЛ гр. Русе 2002г.-2010г.

Членство в професионални и научни организации и съюзи
– Лекарски съюз
– БОТА
– ЕПОС
– Дружество по хирургия на ръката
– AOTRAUMA