Д-р Стоян Димитров Граматиков

Телефон: 0887 363 713

Образование и квалификации
2007г. – Висше медицинско образование, МУ – Пловдив
2014г. – Придобита специалност по ортопедия и травматология, МУ – Варна

Професионална кариера
В периода 2007г.-2017г. е лекар в ортопедично отделение на МБАЛ-Русе АД.
Посещавал е 3 курса по детска ортопедия и травматология в Австрия и курс по интрамедуларна остеосинтеза във Франция.

Основни области на квалификация
Хирургия на ръката, Детска ортопедия и травматология, обща травматология

Основна област на научни интереси
Хирургия на ръката, Детска травматология

Член в БОТА и в Дружество хирургия на ръката – България