Д-р Цветан Венелинов Соколов

Телефон: 089 9975084

Образование и квалификации
1995г. – Висше медицинско образование, МУ – Варна
2003г. – Придобита специалност по ортопедия и травматология

Професионална кариера
От 1996г. до сега е лекар в УМБАЛ Русе АД. Преминал е специализирани обучения в Германия (2008 г.) и Словения (2014 г.)

Член на Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация (БОТА) и European Society of Sports Traumatology, Surgery and Arthroscopy (ESSKA).

Основни области на квалификация
Протезиране на големи стави, артроскопски процедури на големи стави.

Основна област на научни интереси
Артроскопски манипулации на големи стави
Колянно и тазобедрено ендопротезиране

Приложение на обогатена тромбоцитна плазма при различни заболявания

Други области на интереси
Лечение на проблемни кожни рани

Награди, отличия, стипендии
Най-добро научно съобщение.
Приложение на PRP (обогатена тромбоцитна плазма) при трудно зарастващи рани, XX Дни на Българската Ортопедия и Травматология, Трявна, 25 – 27 септември 2014

Последни и по-важни публикации
1. Kosev P., Sokolov Ts. Platelet-rich Plasma (PRP) in Orthopedics and Traumatology — Review, In: Metodiev K. (eds). Immunopathology and Immunomodulation. Intech, 2015, 173-195. DOI: 10.5772/61326
2. Sokolov Ts., Manukova A., Stefka Karakoleva S., Valentinov B.,Petrova N. Analysis of the results of applying the method platelet-rich plasma (PRP) for the treatment of problematic skin wounds. J of IMAB. 2017 Jan-Mar;23(1):1460-1465.