За нас

АГПСИМПОТ ОРТОМЕДИКС ООД съществува от м. Ноември 2005 г. Идеята за неговото създаване е оптимизиране медицинското обслужване на болните.

За пациентите, нудаещи се от доболнична помощ – предлагаме диагностично уточняване и последващо адекватно терапевтично повлияване и всички видове административни медицински услуги.

За пациентите, които са били хоспитализирани – предлагаме възможността ние да извършим необходимото консервативно или оперативно лечение в болничната помощ и впоследствие да продължим без прекъсване необходимите следоперативни грижи, подобряваща значително качеството на лечебния процес.

В началото обособихме един кабинет в сградата на КОЦ-Русе, като впоследствие добавихме още два в различни райони на града.

В момента работим в:

  • кабинет в КОЦ-Русе,
  • кабинет в сградата на Ситимед Русе,
  • кабинет в поликлиничната част на УМБАЛ „МЕДИКА”.