Проф. Д-р Пенчо Косев Пенчев

Образование и квалификации
1975г. – Висше медицинско образование, МА София
1982г. – Придобита специалност по ортопедия и травматология
2006г. – Получено научно звание доцент
2015г. – Получено научно звание професор

Професионална кариера
1976 – 1977 – Участъков терапевт в 5-та поликлиника , гр. Русе
1978 – 2017 – Лекар Ортопед – Травматолог в УМБАЛ – Русе

Специализации и конференции
Специализации в 20 страни в периода 1984 – 2014 г.
Конференции в 21 страни в периода 1984 – 2017 г.

Основни области на квалификация
Ендопротезиране на големи стави, артроскопии и реконструктивна ортопедия и травматология.

Основната област на научни интереси
Ендопротезиране на големи стави, артроскопии, реконструктивна ортопедия и травматология.

Други области на интереси
Спортна травматология

Научни интереси и изследвания за последните 2 години
Колянно ендопротезиране

Награди, отличия, стипендии
– Първа награда БОТА – 6
– Стипендии – 3 ЕSSKA
– 2 изобретения
– 4 сертификата

Изследователска дейност и работа по образователни и научноизследователски проекти
Множество програми в специалността Кинезитерапия към РУ

Членство в професионални и научни организации и съюзи
– БОТА – Българско дружество по Ортопедия и Травматология
– ИМАБ – Международна медицинска асоциация България
– ESSKA – Европейска асоциация по хирургия на коляното
– IFSSH – Международна федерация по хирургия на ръката
– SICOT – Международна асоциация по хирургична ортопедия и травматология

Последни и по-важни публикации
1. Косев П., „Първична тотална колянна артропластика” – учебник. 2015 г.
2. П. Косев, Й. Андонов, Б. Валентинов, Ц. Соколов – „Ръководство по травматология на крайниците” 2015 г.
3. П. Косев, Б. Валентинов – „История и еволюция на техниките за удължаване на крайници” – монография, 2015 г.
4. Косев П., Валентинов Б., Андонов Й., Соколов Ц., Петрова Н. – „Лекционен курс за студенти по Кинезитерапия” – учебник, 2015.
5. Валентинов Б, Косев П., Оперативни техники за еластична интрамедуларна фиксация при фрактури в детската възраст” – учебник, 2015 г.
6. Kosev P., Sokolov Ts., -“Platelet rich plasma (PRP) in Orthopaedics and Traumatology, Immunodeficiency and Immunosuppression”: – монография 2015