Работен график Ситимед, бул. Липник 123, ет.3, кабинет 309

  04.09.23 11.09.23 18.09.23 25.09.23
АМБУЛАТОРНИ  ПРЕГЛЕДИ 14.00 – 17.00 
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
домашни посещения 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00