Работен график Ситимед, бул. Липник 123, ет.3, кабинет 309

  02.05.22 09.05.22 16.05.22 23.05.22 30.05.22
АМБУЛАТОРНИ  ПРЕГЛЕДИ празник 14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
домашни посещения 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00