Работен график Ситимед, бул. Липник 123, ет.3, кабинет 309

  07.12.20 14.12.20 21.12.20 28.12.20  
АМБУЛАТОРНИ  ПРЕГЛЕДИ 14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
 
домашни посещения 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00