Работен график Ситимед, бул. Липник 123, ет.3, кабинет 309

  06.03.23 13.03.23 20.03.23 27.03.23
АМБУЛАТОРНИ  ПРЕГЛЕДИ 14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
домашни посещения 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00