Работен график Ситимед, бул. Липник 123, ет.3, кабинет 309

  07.06.21 14.06.21 21.06.21 28.06.21
АМБУЛАТОРНИ  ПРЕГЛЕДИ 14.00 – 17.00 
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
14.00 – 17.00
Доц. Андонов
домашни посещения 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00