Работен график кабинет 1, УМБАЛ КАНЕВ АД /старата част/, етаж 3,

          01.09.23
          ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ          
         
ЛКК         14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ         16.00 – 19.00

 

  04.09.23 05.09.23 06.09.23 07.09.23 08.09.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Филипов
08.00-13.30 
Д-р Филипов
ПРАЗНИК 08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30 
Д-р Александров
  13.30 -15.30 
Проф. Косев
ПРАЗНИК    
ЛКК 14.30 -18.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  11.09.23 12.09.23 13.09.23 14.09.23 15.09.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30 
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
14.00 -16.00
Д-р Соколов

––––––––––––
15.30 – 17.30 
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00  
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00 
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  18.09.23 19.09.23 20.09.23 21.09.23 22.09.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30  
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30 
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
празник
14.00 -16.00 
Д-р Соколов
 15.30 – 17.30 
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00 
Д-р Георгиев
14.00 -16.00 
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  25.09.23 26.09.23 27.09.23 28.09.23 29.09.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30 
Д-р Донев
08.00-13.30
Д-р Донев
08.00-13.30
Д-р Донев
08.00-13.30
Д-р Донев
08.00-13.30
Д-р Донев
14.00 -16.00
Д-р  Соколов
 15.30 – 17.30
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00 
Д-р Георгиев
14.00 -16.00 
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00