Работен график кабинет 1, УМБАЛ КАНЕВ АД /старата част/, етаж 3,

      01.05.24 02.05.24 03.05.24
      СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ     празник 08.00-13.30
Д-р Филипов
празник
    празник 14.00 – 16.00 
Д-р Донев
 
ЛКК     14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ     16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  06.05.24 07.05.24 08.05.24 09.05.24 10.05.24
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ празник 08.00-13.30  
Д-р Александров
08.00-13.30 
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
празник 13.30 -15.30 проф. Косев
––––––––––––
15.30 – 17.30
Д-р  Валентинов
14.00 – 16.00 
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 -18.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  13.05.24 14.05.24 15.05.24 16.05.24 17.05.24
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
14.00 -16.00
Д-р Соколов
13.30 -15.30 проф. Косев                                         ––––––––––––
15.30 – 17.30 
Д-р  Валентинов
14.00 – 16.00 
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  20.05.24 21.05.24 22.05.24 23.05.24 24.05.24
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
празник
14.00 -16.00
Д-р Соколов
                                       ––––––––––––
15.30 – 17.30
Д-р  Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 -16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  27.05.24 28.05.24 29.05.24 30.05.24 31.05.24
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30 
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
14.00 -16.00
Д-р Соколов
13.30 -15.30 проф. Косев 
––––––––––––
15.30 – 17.30
Д-р  Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 -16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00