Работен график кабинет 1, УМБАЛ КАНЕВ АД /старата част/, етаж 3,

  03.01.22 04.01.22 05.01.22 06.01.22 07.01.22
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ празник 08.00-13.30
Д-р Филипов
08.00-13.30
Д-р Филипов
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30 
Д-р Александров
празник 14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00 
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
   
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  10.01.22 11.01.22 12.01.22 13.01.22 14.01.22
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30 
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30 
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
14.00 – 16.00
Д-р  Соколов
14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00 
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
   
ЛКК 14.30 -18.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  17.01.22 18.01.22 19.01.22 20.01.22 21.01.22
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30 
Доц. Андонов
08.00-13.30 
Доц. Андонов
08.00-13.30 
Доц. Андонов
08.00-13.30 
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
14.00-16.00
Д-р Соколов
14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00 
Д-р Валентинов
14.00-16.00
Д-р Георгиев
   
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  24.01.22 25.01.22 26.01.22 27.01.22 28.01.22
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
08.00-13.30  
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
14.00 -16.00 
Д-р Соколов
14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00
Д-р Валентинов
14.00 -16.00  
Д-р Георгиев
   
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  31.01.22        
  ПОНЕДЕЛНИК        
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Валентинов
       
14.00 -16.00 
Д-р Соколов
       
ЛКК 14.30-18.00        
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00