Работен график кабинет 1, УМБАЛ КАНЕВ АД /старата част/, етаж 3,

          01.12.23
          ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ         08.00-13.30
Д-р Валентинов
         
ЛКК         14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ         16.00 – 19.00

 

  04.12.23 05.12.23 06.12.23 07.12.23 08.12.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р  Александров
08.00-13.30
Д-р  Александров
08.00-13.30
Д-р  Александров
08.00-13.30
Д-р  Александров
08.00-13.30
Д-р  Александров
14.00 -16.00
Д-р Соколов
13.30 -15.30 проф. Косев 
––––––––––––
15.30 – 17.30
Д-р  Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 -18.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  11.12.23 12.12.23 13.12.23 14.12.23 15.12.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30 
Д-р Донев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30 
Д-р Георгиев
08.00-13.30 
Д-р Георгиев
14.00 -16.00
Д-р Соколов
13.30 -15.30 проф. Косев
––––––––––––
15.30 – 17.30
Д-р  Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  18.12.23 19.12.23 20.12.23 21.12.23 22.12.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Филипов
08.00-13.30 
Д-р Филипов
08.00-13.30
Д-р Филипов
08.00-13.30
Д-р Филипов
08.00-13.30
Д-р Филипов
14.00 -16.00
Д-р Соколов
13.30 -15.30 проф. Косев
––––––––––––
15.30 – 17.30
Д-р  Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 -16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  25.12.23 26.12.23 27.12.23 28.12.23 29.12.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ празник празник празник 08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
празник празник празник 14.00 -16.00 
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00