Работен график Независимост №2 (Онкодиспансер, каб. 6)

    01.12.20 02.12.20 03.12.20 04.12.20
    ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ   08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
    14.00 – 16.00
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК   14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ   16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  07.12.20 08.12.20 09.12.20 10.12.20 11.12.20
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
  14.00 – 16.00
Д-р  Соколов
14.00 – 16.00
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 -18.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  14.12.20 15.12.20 16.12.20 17.12.20 18.12.20
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30 
Д-р Георгиев
08.00-13.30 
Д-р Георгиев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
  14.00-16.00
Д-р Соколов
14.00-16.00
Д-р Валентинов
14.00-16.00
Д-р Георгиев
14.00-16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  21.12.20 22.12.20 23.12.20 24.12.20 25.12.20
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Филипов
08.00-13.30
Д-р Филипов
08.00-13.30
Д-р Филипов
празник празник
  14.00 -16.00
Д-р Соколов
14.00 -16.00
Д-р Валентинов
14.00 -16.00
Д-р Георгиев
празник  
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  28.12.20 29.12.20 30.12.20 31.12.20  
  ПОНЕДЕЛНИК        
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ празник 08.00-13.30
Д-р Филипов
08.00-13.30 
Д-р Филипов
08.00-13.30
Д-р Филипов
 
  празник 14.00 -16.00
Д-р Валентинов
14.00 -16.00
Д-р Георгиев
14.00 -16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00  
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00