Работен график кабинет 1, УМБАЛ КАНЕВ АД /старата част/, етаж 3,

      01.09.21 02.09.21 03.09.21
      СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ     08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
    14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК     14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ     16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  06.09.21 07.09.21 08.09.21 09.09.21 10.09.21
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ  празник  08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
празник 14.00 -15.00 Проф. Косев 14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
   
ЛКК 14.30 -18.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  13.09.21 14.09.21 15.09.21 16.09.21 17.09.21
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
14.00-16.00
Д-р Соколов
14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00
Д-р Валентинов
  14.00-16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  20.09.21 21.09.21 22.09.21 23.09.21 24.09.21
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Донев
08.00-13.30
Д-р Донев
празник 08.00-13.30
Д-р Донев
08.00-13.30
Д-р Донев
14.00 -16.00
Д-р Соколов
14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00
Д-р Валентинов
празник 14.00 -16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  27.09.21 28.09.21 29.09.21 30.09.21  
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК  
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30
Д-р Валентинов
 
14.00 -16.00
Д-р Соколов
14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00
Д-р Валентинов
14.00 -16.00
Д-р Георгиев
14.00 -16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00  
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00