Работен график кабинет 1, УМБАЛ КАНЕВ АД /старата част/, етаж 3,

      01.03.23 02.03.23 03.03.23
      СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ     08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Георгиев
празник
    14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
   
ЛКК     14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ     16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  06.03.23 07.03.23 08.03.23 09.03.23 10.03.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
14.00 – 16.00
Д-р  Соколов
13.30 -15.30
Проф. Косев
––––––––––––
15.30 – 17.30
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 -18.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  13.03.23 14.03.23 15.03.23 16.03.23 17.03.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30 
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
14.00 – 16.00
Д-р Соколов
13.30 -15.30
Проф. Косев
––––––––––––
15.30 – 17.30 
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  20.03.23 21.03.23 22.03.23 23.03.23 24.03.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30
Д-р Валентинов
08.00-13.30 
Д-р Валентинов
14.00 -16.00
Д-р Соколов
13.30 -15.30
Проф. Косев
––––––––––––
15.30 – 17.30
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 17.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  27.03.23 28.03.23 29.03.23 30.03.23 31.03.23
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
08.00-13.30
Д-р Соколов
14.00 -16.00 
Д-р Соколов
13.30 -15.30
Проф. Косев
––––––––––––
15.30 – 17.30
Д-р Валентинов
14.00 – 16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00