Работен график кабинет 1, УМБАЛ КАНЕВ АД /старата част/, етаж 3,

  02.05.22 03.05.22 04.05.22 05.05.22 06.05.22
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ПРАЗНИК 08.00-13.30
Доц. Андонов
08.00-13.30
Доц. Андонов
08.00-13.30 
Доц. Андонов
ПРАЗНИК
14.00 – 16.00 
Д-р  Соколов

14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00 
Д-р Валентинов

  14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  09.05.22 10.05.22 11.05.22 12.05.22 13.05.22
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30   
Д-р Георгиев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
08.00-13.30
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р  Соколов
14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00
Д-р Валентинов

14.00 – 16.00  
Д-р Георгиев

14.00 – 16.00 
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 -18.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00 14.30 -17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  16.05.22 17.05.22 18.05.22 19.05.22 20.05.22
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30  
Д-р Донев
08.00-13.30
Д-р Донев
08.00-13.30  
Д-р Донев
08.00-13.30 
Д-р Донев
08.00-13.30
Д-р Донев
14.00-16.00 
Д-р Соколов
14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00 
Д-р Валентинов
14.00-16.00 
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30 – 18.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00 14.30 – 17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  23.05.22 24.05.22 25.05.22 26.05.22 27.05.22
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30 
Д-р Александров
ПРАЗНИК 08.00-13.30
Д-рАлександров
08.00-13.30
Д-р Александров
08.00-13.30
Д-р Александров
14.00 -16.00
Д-р Соколов
ПРАЗНИК 14.00 -16.00
Д-р Георгиев
14.00 – 16.00
Д-р Донев
 
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00 14.30-17.00
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00

 

  30.05.22 31.05.22      
  ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК      
АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ 08.00-13.30 
Д-р Соколов
08.00-13.30 
Д-р Соколов
     
14.00-16.00
Д-р Соколов
14.00 -15.00
Проф. Косев
–––––––––––––
15.00 – 17.00
Д-р Валентинов
     
ЛКК 14.30-18.00 14.30-17.00      
ДОМАШНИ ПОСЕЩЕНИЯ 16.00 – 19.00 16.00 – 19.00