Болнична дейност

Клиниката предлага

Артроскопски манипулации на големи стави

Колянно и тазобедрено ендопротезиране

Лечение на фрактури на горен и долен крайник, тазови фрактури

Детска ортопедия и травматология

Хирургия на ръка

Ранна следоперативна рехабилитация

Коригиращи оперативни интервенции