Д-р Светлозар Георгиев

Телефон: 0884 637 400

Образование и квалификации
1989г. – Висше медицинско образование, МУ Варна
1996г. – Придобита специалност по ортопедия и травматология, МУ София

Професионална кариера
От 1990 г. започва специализация по обща хирургия, а от 1991 г. и специализация по ортопедия и травматология. През същият период работи в Транспортна болница. От 1993 г. след спечелване на конкурс е назначен в Окръжна болница гр.Русе. След вземането на специалност има участие в множество международни и родни симпозиуми, и конгреси по ортопедия и травматология. Участва с доклади и статии в съавторство с колеги. Притежава сертификати по: AOTrauma Course „Principles in Operative Fracture Management“ и „Advanced Principles of Fracture Management“. Професионалните предпочитания и интереси са в областта на фрактурната и реконструктивната хирургия, интрамедуларната остеосинтеза, хирургията на вътреставните фрактури.

В периода 2004 – 2006 г. преподавал по ортопедия в Полувисш медицински институт „И.П.Павлов“, гр. Русе.

Оторизиран, като вещо лице по ортопедия и травматология към Русенски окръжен съд.