Какво представлява терапията с обогатената тромбоцитна плазма

През XX век се направиха множество открития, свързани с активирането на тромбоцитите и ролята на растежните фактори при тъканната регенерация. Обогатената тромбоцитна плазма първоначално е разработена за приложение в сърдечната хирургия през 1987 г. от Ferrari и съавт. Тя придобива огромна популярност през последните години и предоставя възможност за лечение на различни заболявания в ортопедията, козметиката, стоматологията, спортната медицина, оториноларингологията, неврохирургията, офталмологията, урологията, съдовата хирургия, лицево-челюстната хирургия и ветеринарната медицина. Методът се базира на изследванията за ролята на тромбоцитите в процеса на тъканното възстановяване на увредени части от тялото, като от особено значение са естествените растежни фактори при отделяне на тромбоцитите в увредената част. Инжектирането на плазма с повишена концентрация на тромбоцити в увредената тъкан, активира естествения оздравителен процес, което представлява и самия метод.

Накратко методът  предствалява:

– Започва се с вземане на автоложна венозна кръв от пациента. Обикновено се използва кубитална вена, но при отделни случаи (обезитас, придружаващи заболявания, влошаващи качествата на кожата и венозната система), се използват всички възможни венозни източници.

– Използват се стандартни лабораторни вакуети с 3,2% натриев цитрат, с обем от 3 мл.

– Следваща стъпка от обработката на венозната кръв е центрофугиране на вакуетите. Използва се центрофуга с датчици за време и обороти.

– Отварят се капачетата на вакуетите и с помощта на лабораторни микропипети се отделя плазмата. Много важно е да се остави слоят с бели кръвни клетки във вакуетата, защото те не са необходими. Това е така, защото активираните тромбоцити отделят антимикробни пептиди и противовъзпалителни медиатори. Наличието на левкоцити води до редица нежелани реакции-неутрофилите могат да увредят мускулната, съединителна и костна тъкан, защото освобождават деградативни MMPs-3, 8, 9 and 13 и свободни радикали.

– Отчита се полученото количество плазма в милилитри. Тя може да се постави в спринцовка или друг съд, според изискванията за конретната рана. След това се пристъпва към активирането на готовата плазма. За активатори са използвани: ампули от 10% калциев дихлорид или ампули от 10% 10 мл калциев глюконат /метод на Неаполитано/. И при двата начина на активиране се получава равностойна активирана обогатена тромбоцитна плазма.

– След смесването на плазмата с активатора, готовата смес се оставя в покой за период от 5 минути, необходим за активиране на тромбоцитите. През това време, тромбоцитите променят формата си, контрахират се и започват да отделят растежни фактори, антимикробни пептиди и други субстанции. След това активираната обогатена тромбоцитна плазма е готова за приложение.

Това дава  възможност да се проведе:

  1. Чиста ПРП терапия
  2. Комбинирана ПРП терапия

Комбинацията с хиалуронова киселина има синергично действие по отношение на ефектите.

Прилагане на ПРП терапията:

  1. Остеоартрит и дегенеративни ставни заболявания – гонартроза, коксартроза и др, засегнати стави, дископатия, радикулит, ошипяване
  2. Хронични тендинози, околоставни заболявания, сухожилно дегенеративни процеси – периартрити, епикондилити, ахилесов пери-и тендинит, плантарен фасцит, шип в петата, тендинити на пателарното сухожилие, както и при различните форми на бурсити.
  3. Болки, свързани с последици при различни спортни травми – мускулни разкъсвания
  4. При псевдоартрози за стимулиране на костното срастване и съкращаване на сроковете на оздравяване, като допълнение към основното лечение.
  5. Асептични некрози, като допълнение към основната терапия при реваскуларизиране на некротичния костен участък.
  6. При различните форми на костна пластика, извършванни по различни причини, като увеличава възможността за прихващане на присадката и съкращаване на възстановителните срокове.

Процедури:

Препоръчват се 1-3 процедури през седмица или в рамките на 1 месец, като има различни схеми за конкретни терапии.

Безопасност на метода

Методът е напълно безопасен, с минимален риск от инфекция, което по оценки е някъде около 1-10000. Няма установени странични ефекти.

Противопоказания:

Абсолютни противопоказания – фебрилно състояние, кръвни заболявания, неоплазми от всякакъв характер.

Не бива по време на терапията да се използват лекарства, облекчаващи болката – аналгетици, НСПВС. Терапията се осъществява без използването на местна анестезия поради установена токсичност на местните анестетици върху съставките на плазмата.

Ефективност

Ефикасността на метода най-общо достига около 80%.

Posted in За пациента.